John Emese

 

Ismerjük meg egymást!
Email-címem:

>> Minták és traumák 2008.12.05. 06:32


Egy pesti iskolában egy gyermek megrúgta, lökdöste, fenyegette a tanárát, egy kaposvári iskolában pedig a diák leköpte a tanárát. Ezek az elmúlt hetek, diáktársak által rögzített és a média által bemutatott eseményei, s biztosak lehetünk abban, hogy nem mindegyik kerül nyilvánosságra.John Emese, Horn Gábor| Népszabadság| 2008. Április 11.


Részletek »

 
>> Kevesebb a gyerek, egyre nagyobb a tét 2007.09.18. 23:24

Varga Dóra, Népszabadság


Óriási protokollt kapott az idei tanév: megnyitotta az államfő, a magyarországi katolikusok vezetője, az oktatási miniszter és a főpolgármester is. Mindegyikük másként fogalmazta meg a leckét.

Részletek »

 
>> Európai szemüveggel 2007.03.07. 21:01

Néhány hónapja, szlovák liberális barátainkkal – ANO Mladym ma Mladym Liberali - a párkányi hídnál álltunk. Úgy éreztük, közös kiáltványban is nyomatékosítani kell: Közép-Európát békés otthonunkká kívánjuk tenni, és ehhez szükség van a szlovák és magyar nemzet összefogására.

Részletek »

 
>> WC-ben turkálással is nevelnek az óvodában2007. március 7., szerda 2007.03.07. 21:00

Sajátos pedagógiai módszert választott egy Somogy megyei település óvodájának vezetője: három kislánnyal kézzel szedette ki a vécéből a narancshéjat, amelyet a gyerekek beledobáltak. Az óvodás kislányokat azért büntette így, hogy megjegyezzék: a vécé eldugulhat, ha beledobnak valamit. Az általunk megkérdezett szakember szerint ezek már elavult módszerek. Önnek mik a tapasztalatai? Ha tud hasonló esetekről, írja meg az [origo]-nak!

Részletek »

 
>> Közös európai történelemkönyvet akar Berlin 2007.02.25. 20:48

Index 2007. február 25., vasárnap 18:08


Közös európai történelemkönyv kidolgozását kezdeményezte a német oktatási miniszter, Annette Schavan. A britek fanyalognak, a szlovákok pedig megosztottak, mert uniós biztosuk ugyan jónak tartja az ötletet, de egy történészük szerint ők még a magyarokkal sem tudnak megegyezni a közös történelemről, ezért illúzió lenne egy ilyen kiadvány.

Részletek »

 
>> Iskolaösszevonások a fővárosban 2007.02.11. 20:06

Varga Stella, Köznevelés     Tiltakozó akciókat szerveztek január végén a Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola pedagógusai és diákjai az intézmény bezárása ellen. A főváros 2006. júniusában elfogadott szakképzési átalakítási tervezete szerint ugyanis mintegy 20 iskolát vonnak össze, megszűntetik a „szakközépiskola és gimnázium” titulusú intézményeket, és 10-12 új képző központot hoznak létre. Az átalakítás körülbelül 500 pedagógus állásának elvesztését jelenti.

 
     A 150 éves Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola jogutód nélkül megszűnik, és 350 gyerekkel betelepül egy belvárosi intézménybe. Törökné Schriffert Edit igazgatónő szerényen annyit szólt: az iskoláról semmi különöset nem tudok mondani, nagymúltú, gyerekszerető és a nevelésre sok gondot fordító intézmény, jelenleg 420 nappali tagozatos diákkal és 50 pedagógussal. A négy éves szakközépiskolai képzésben minden évfolyamon három osztályunk van, 32-35 fővel. Az utolsó évesek azonban csak harmincketten, mert ez az évfolyam a kezdetektől nagyon gyengén teljesített – tette hozzá. Átlagosan a diákok 4-6 százaléka morzsolódik le. A József Attila lakótelepen lévő – 1965-ben épült - iskolába nemcsak a közvetlen környékről, hanem Dél-Pestről és vidékről is járnak, folyamatosan sokan jelentkeznek hozzánk. A 12 tantermes épületben sokszor nehéz is elhelyeznünk a gyerekeket a csoportbontások miatt. Az iskolában három szakképzős osztály van: az egyikben marketing-reklám szakmát, a másik kettőben kereskedelmi technikusi szakmát szerezhetnek a diákok. Az is igaz, hogy a szakképző évfolyamokra a tanulóknak csak a 30-40 százaléka jelentkezik, de ez tendencia mindenhol – mondja az igazgatónő - 1998 óta, amikor külön vált a szakiskolai képzés a szakképzéstől. A többiek munkába állnak, sokszor alkalmi munkákat keresnek, vagy másféle szakmát tanulnak ki. Népszerűek a vendéglátós, a közgazdász, a fodrász és a kozmetikus szakmák. 5-10 százalékuk jelentkezik főiskolára.

      Az igazgatónő természetesen aggódik a megteremtett szakmai értékek elvesztése miatt (nyelvi előkészítő évfolyamot indítottak, benne vannak a fővárosi idegennyelvi projektben), a sok millióért beépített infrastruktúráért, és azért mert a diákok többet kell majd utazniuk a belvárosi iskolába, a lakótelepről a metróval 7-8 perc, de még egy járműre fel kell szállniuk. És azt sem tudjuk még mi lesz a 250 esti tagozatossal – tette hozzá.

      A pedagógusok, a szülők és a diákok együtt tüntettek a Fővárosi Önkormányzat épülete előtt. Pécsi Ágnes magyar-történelem szakos tanár szervezésében pedig egy hetes éhségsztrájkot tartottak a pedagógusok. A tervezetről február 22-én dönt a főváros közgyűlése.

 
     A főváros mind a 90 intézményénél fellehető valamilyen érték, ezzel tisztában vagyunk. Nagyon sok helyen vannak nagyon jó pedagógusok, jól teljesítő, díjakat felmutató diákok, ez a szerkezeti racionalizálás nem azt jelenti, hogy a rossz intézményeket vonjuk össze – mondta John Emese, a fővárosi oktatási bizottság SZDSZ-es alelnöke. A Lengyel Gyula Szakközépiskola esetében sem törvényszerű, hogy annak szellemisége, szakmaisága eltűnjön, akár még a neve is megmaradhat, mert a belvárosi szakképző központ nincs elnevezve. Egyébként arra vonatkozóan, hogy értékeiket továbbvigyék az iskolák, programokat dolgozhatnak ki. A szerkezeti átalakítás koncepciója egyébként nem papíron történik, a Fővárosi Önkormányzat oktatási ügyosztályának munkatársai többféle mutató alapján javasolják a változtatásokat. Korábban az érdekvédelmi szervezetekkel egyeztettek arról, hogy melyek legyenek ezek a mutatók. Az önkormányzat az alapító okiratban szereplő és az iskola által beadott adatokra támaszkodik, és figyelembe veszi a kompetenciamérések eredményeit, valamint a hozzáadott pedagógiai értéket. Vannak iskolák, amelyek meghívták kollégáinkat személyes konzultációra.

     A Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskolában az osztályok létszáma nem éri el a törvény által meghatározott átlagminimumot, az iskola épülete nincs kihasználva. Ha a délelőtti és a délutáni felnőttoktatást összeadjuk az 700 férőhely, amelyre csak 340 diák jut. Arra kell törekedni, hogy az iskolaépületek délután se legyenek üresek. A tanműhelyben sincs elég gyerek. Kereskedelmi szakmákat ma 19 helyen oktatnak Budapesten, intézményenként átlagosan száz gyerekkel. Nekünk azt is figyelembe kell vennünk, hogy a kereskedelmi szakmákban a végzettek 50 százaléka nem tud elhelyezkedni. Azok lesznek a „nyertes” intézmények, amelyek időben elgondolkoznak pedagógusaik, tanulóik sorsáról. Vannak olyan iskolák, amelyek vezetői már leültek és megbeszélték ki lesz az igazgató, ki a helyettes, megegyeztek arról, hogyan oldják meg a gyerekek elhelyezését, a pedagógusok átvételét, alkalmazását. A „nyertes” pedagógus pedig az lesz, aki – ha mégsem alkalmazzák –  időben megkeresi a maga számára legmegfelelőbb átképzési lehetőséget. John Emese hozzátette: a pedagógusok elbocsátása országos probléma is, azért, mert a kormány 20-ról 22-re emelte a heti kötelező óraszámot. De az átképzésekre lesz elegendő forrás, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 40 ezer pedagógus átképzésére egy 4,5 milliárd forintos keretet különített el a következő hét évre. A Lengyel Gyula Szakközépiskolában tartott sztrájkot nem tartom megfelelő eszköznek, mert a gyerekeket erősen sokkolták ezek a fellépések.

 
     A Fővárosi Szakképzés-fejlesztési Tervről szólva John Emese elmondta: a stratégiát júniusban ellenszavazat nélkül fogadták el. Az új rendszer lényege, hogy a szétaprózottság megszűnjön, a képzés színvonala, tárgyi és személyi feltételei javuljanak, a fejlesztési forrásokat hatékonyabban lehessen felhasználni és a gazdaság, a munkaerőpiac igényei jobban megjelenjenek a képzésben. Jelenleg a Fővárosi Önkormányzat szakképző iskoláiban a szakképző évfolyamokon átlagosan 153 tanuló tanul. Egy átlagos osztály feltöltöttsége a szakképzésben ebben a tanévben 64,1 százalék, tehát a szakképzésben minden harmadik hely üres. A szakképzést és középiskolai oktatást folytató iskolák épületeiben minden hatodik férőhely üres. A tanműhelyek kihasználtsága jelentősen csökkent, ráadásul párhuzamosan, összehangolatlanul, esetleges módon fejlesztik azokat. Az intézményhálózat középiskoláiban az egy pedagógusra jutó tanulók száma 9, (országosan 10 feletti), az OECD országokban 16. Az intézmények 40 százalékában „alvó” szakmacsoportok vannak. Ezek azok a képzések, amelyek elvileg oktathatók ugyan az adott iskolában, de a gyakorlatba nincs ilyen csoport.  

      A Fővárosi Érdekegyeztető Tanács elfogadta az átalakításról szóló munkaanyagot, amely különös tekintettel ügyel arra, hogy ugyanazokat a szakmákat, szakmacsoportokat oktató intézmények a város különböző részein helyezkedjenek el, hogy ne kelljen a diákoknak sokat utazniuk. Az is igaz, hogy ma már a középiskolát nem lakóhely szerint választják – tette hozzá John Emese.

     A jelenlegi 90 szakközépiskola 20-22-vel csökkenne. Jelenleg 19 „szakközépiskola és gimnázium” profilú intézmény működik, amelyek általában gyengébb szintűek, ezért átalakítanák úgy, hogy ez a kettősség megszűnne. A megmaradó szakképzők látnák el továbbra is a négy éves (illetve nyelvi előkészítő évfolyammal együtt öt éves) szakközépiskolai képzést, vagyis a közismereti és a szakmai alapozó tantárgyak oktatását. Érettségi után a szakmai képzés (elméleti és gyakorlati része is) a szakképző központokban zajlana. Ezek infrastrukturálisan jól felszerelt intézmények lennének, amelyek megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Terv II. keretében nyílnának jelentős források. Ezek a központok tartanák a kapcsolatot a munkaerőpiaccal és együttműködnének a szakközépiskolákkal. Fontos szabályozó lesz, hogy a középiskolák az adott szakmacsoportban a szakmai alapozást egységes helyi tantervek alapján végzik az átjárhatóság és az új moduláris OKJ bevezetése szempontjából is.

     Az új képző központok a teljes szakiskolai képzést (a 9-10. évfolyamos alapozó oktatást és az azt követő szakképzést) is ellátnák. Ez a szakiskolai oktatás minőségi javulását is elősegítené, és számukra is megfelelő infrastrukturális lehetőségeket biztosítana. Tervezik, hogy a szegregáltan oktatott sajátos nevelési igényű fiatalokat is a szakképző központokba viszik, ahol integrált vagy kis csoportos szegregált formában oktatnák. Ennek az az oka, hogy a jelenlegi intézményekben nagyon rossz körülmények között folyik az oktatásuk, a gyakorló helyek nincsenek kihasználva és elegendő szaktanár sincsen. Ennek a lépésnek jelentős hatása lenne a társadalmi beilleszkedést tekintve, hiszen ép társaikkal együtt tanulhatnák meg szakmájukat. A fővárosban már működő két Térségi Integrált Szakképző Központot az új koncepció szerint alakítják át.       

 


 
>> Pár iskola megmenekült a bezárástól 2007.02.11. 20:01

2007.február 9., Angyal Ágnes www.fn.hu
Pénteken kézbesítik ki a fővárosi középiskoláknak a közgyűlési előterjesztés tervezetét a bezárásokról. Az összesen 20 intézménynek 15 napja van véleményezni a javaslatot. Az elmúlt hetek egyeztetései során egyébként több iskola is „megmenekült”, kettőt viszont újonnan vettek be az integrálandók körébe.

Részletek »

 
>> Iskola-összevonások lesznek a fővárosban 2007.01.20. 22:04

2007. január 19. Angyal Ágnes

 

 Az új Budapesti Szakképzés-fejlesztési Terv Budapest mind a 90 középiskoláját érinteni fogja. Várhatóan 20-22 iskolát vonnak össze, megszűnik a „szakközépiskola és gimnázium” titulus, és előreláthatóan 500 pedagógus veszíti el az állását. Az intézkedéseket elsősorban nem anyagi, hanem szakmai szempontok indokolják.

 


Részletek »

 
>> Fővárosi Liberális Oktatási Műhely 2007.01.04. 22:46

A Műhely következő találkozójának időpontja: 2007. január 6., 9 óra


Helyszíne: 1143 Budapest, Gizella út 36., SZDSZ Központi Irodaház


Témánk:


A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának jövője

 
>> Mikor érdemes elkezdeni a nyelvtanulást? 2006.12.31. 17:20

A cikket az origo.hu Oktatási rovatában találtam. Nyelvtanári végzettséggel természetesen nem most találkozom először a dilemmával. Meggyőződésem, hogy a gyerekek nyelvtanításáról lehet általános vélemény, de mindig az adott gyermek igényeire, képességeire, érdeklődésére kell koncentrálnunk... ahogyan a zene, a művészet, a sport esetében is.

Részletek »

 
>> A tanárok harmada nem ismeri a bolognai rendszert - cikk az origóról 2006.12.17. 20:15

Letölthetővé vált a Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) Országos Középiskolai Kutatásának öszesített áttekintése, melyet intézményvezetők és szaktanárok körében végeztek 2005. november-decemberében.

Részletek »

 
>> Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ 2006.12.10. 20:14

BETISZK - egy lehetőség a szakképzési rendszerünk átalakítására. Demszky Gábor múlt héten aláírta a Belvárosban épülő TISZK kivitelezési szerződését.

Részletek »

 
>> Tananyag lesz a művelt alkoholizmus? 2006.12.06. 07:15

Franciaországban tananyag lesz a művelt alkoholizmus? Angol tudósok megállapították, hogy a rusztikus, tanninos borok a legegészségesebbek. Ilyenek persze az Újvilágban nem teremnek. Az örökös trónörökös akvarellje díszíti az új Moutont. Alakulóban az anticsipsz-front.

Részletek »

 
>> Kosáry Domokos az 1956-os emlékév tanulságairól 2006.11.25. 23:16

Véget ért az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulójára rendezett emlékév. A programokat irányító kuratórium elnöke, Kosáry Domokos szerint a világ méltóképpen, mi "a saját hülyeségeinket bemutatva ünnepeltünk".
(Forrás: Népszabadság-www.tte.hu)

Részletek »

 
>> Marják egymást a pedagógus szakszervezetek 2006.11.25. 23:15

Közoktatás
Marják egymást a pedagógus szakszervezetek
A PDSZ egyeztetés nélkül hirdetett önálló ágazati sztrájkot, miközben ők is tagjai annak a konföderációnak, amely része a Közszolgálati Sztrájkbizottságnak.
(Forrás: Klubrádió- www.tte.hu)

Részletek »

 
>> Vizsgálat indult a Gergényiről íratott iskolai glosszák ügyében 2006.11.21. 21:13

Az egyik fővárosi középiskolában, ahol arról írattak glosszát a tizedikesekkel, hogy Gergényi Péter és a rendőrség túl szigorúan lépett-e fel az elmúlt időszakban a tüntetőkkel.
(Forás: Magyar Hírlap-www.tte.hu)

Részletek »

 
>> A pedagógusok hallgatása 2006.11.21. 21:09

Trencsényi László írásában arra keresi a választ, hogy ki lehet a felelős az októberi randalírozásokban résztvevő diákok magatartásáért.

Részletek »

 
>> Demszky Gábor főpolgármester beszéde november 17-én, a Főváros Napján 2006.11.21. 21:01

Szomorú bejelentéssel kell kezdenem a Fővárosi Közgyűlés mai, ünnepi ülését. Hosszan tartó, súlyos betegség után, 79 éves korában, ma reggel elhunyt Puskás Ferenc. A legendás Aranycsapat kapitánya minden idők legnagyobb és legismertebb magyar labdarúgója volt.


 


Több évtizedes sportolói pályafutása során szinte minden sikert elért, amit ebben a sportágban el lehetett érni. Többszörös magyar és spanyol bajnok, BEK- és Világkupa-győztes, olimpiai aranyérmes majd világbajnoki ezüstérmes volt, később éveken át sikeres edzőként tevékenykedett.


Kiemelkedő sportolói teljesítményéért több magas rangú elismerést is kapott. Olimpiai Érdemrenddel, a Köztársasági Elnök Arany Emlékérmével, a Nemzet Sportolója címmel és több fontos nemzetközi díjjal tüntették ki.

Részletek »

 
>> Demszky Gábor főpolgármester beszéde november 17-én, a Főváros Napján 2006.11.21. 21:01

Szomorú bejelentéssel kell kezdenem a Fővárosi Közgyűlés mai, ünnepi ülését. Hosszan tartó, súlyos betegség után, 79 éves korában, ma reggel elhunyt Puskás Ferenc. A legendás Aranycsapat kapitánya minden idők legnagyobb és legismertebb magyar labdarúgója volt.


 


Több évtizedes sportolói pályafutása során szinte minden sikert elért, amit ebben a sportágban el lehetett érni. Többszörös magyar és spanyol bajnok, BEK- és Világkupa-győztes, olimpiai aranyérmes majd világbajnoki ezüstérmes volt, később éveken át sikeres edzőként tevékenykedett.


Kiemelkedő sportolói teljesítményéért több magas rangú elismerést is kapott. Olimpiai Érdemrenddel, a Köztársasági Elnök Arany Emlékérmével, a Nemzet Sportolója címmel és több fontos nemzetközi díjjal tüntették ki.

Részletek »

 
>> Szándék és valóság a szakképzésben konferencia 2006. 11.21. Városháza 2006.11.21. 20:58

Kevés fontosabb feladatunk van fővárosi politikusként, mint hogy biztosítsuk fiataljaink jövőjét. Budapest vezetése a kezdetektől egyik elemi kötelességének tartotta az oktatás és a szakképzés fejlesztését, a munkanélküliség csökkentését.

Részletek »

 
>> Az új Ifjúság Program - Youth in Action 2006.11.09. 23:32

Az Európai Bizottság javaslata az új "YOUTH IN ACTION" közösségi programról
COM (2004) 471 final

A javaslat közvetlen előzményei a 2004. március 9-én megjelent "Aktív állampolgárság: az európai kultúra és sokszínűség előmozdítása az Ifjúság, a Kultúra, az Audiovizuális és Társadalmi Részvétel programok segítségével"  című Bizottsági közlemény, továbbá az Ifjúság 2000-2006 program megvalósításának félidős értékekéséről készült Bizottsági közlemény.

Részletek »

 
>> 163 pont az oktatásért 2006.11.09. 23:30

Noha az oktatási tárca szocialista vezetésű lett, a koalíciós egyeztetések eredményeképpen Magyar Bálint leköszönt miniszter liberális programját kell megvalósítania az új miniszternek.

Részletek »

 
>> Reformok az oktatásban 2002-2006 2006.11.09. 23:28

A világban lejátszódó társadalmi és gazdasági folyamatok tükrében Magyarországon elengedhetetlen szükségletté vált a nagy rendszerek - mint az egészségügy, az államigazgatás és köztük természetesen az oktatás modernizációja. Az oktatás reformja elkezdődött: a tárca vezérelve az, hogy a lehető legrövidebb időn belül jöhessen létre Magyarországon a tudásalapú társadalom.
(Összefoglaló tanulmány az Oktatási Minisztérium munkájáról 2002-2006)

Részletek »

 
>> Hogyan tovább közoktatás? 2006.11.09. 23:26

Ti vagytok azok, akik nem szerettek buktatni, és nem örültök annak, ha nem készül el a lecke. A könnyebb táska a Ti diákjaitok (és a mi gyerekeink) hátát kíméli. Sok közös beszélgetésünk szól arról, mennyit dolgoztok azon, hogy a gyerekek élvezzék a tanulás óráit...

Részletek »

 
>> Gondolatok a jövő iskolájáról 2006.11.09. 23:25

A jövő iskolája közös céllal rendelkező intézmények együttese. A jövő iskolája differenciál, specializálódik, lehetőségek széles skáláját kínálja a gyermekeknek. A jövő iskolái egyezkednek, egyeztetnek arról, hogy a vonzáskörbe tartozó tanulók igényeit hogyan lehetne legjobban kielégíteni. A jövő iskolája készülődés a nagy utazásra, egy sikeres, boldog utazás kezdete. A jövő iskolája a felkészülés és a vonatra vagy autóba szállás - de az is lehet, hogy végül a gyaloglás mellett döntünk. A jövő iskolája arra ad lehetőséget, hogy a gyermekek megtanuljanak utazni; tudják hogyan kell jegyet venni,; hol találják meg az ismeretlen hely térképét; hogyan szólítsák meg az ismeretlen hely lakóit; hogyan igazodjanak el az utazás és a megérkezések során. A jövő iskolájában megtanulják, hogyan döntsenek az útelágazásokba és azt hogy hogyan segítsenek azoknak, akik elakadtak.


http://program.szdsz.hu/valasztasi_program_2006.pdf

 
>> Új Generáció: A fer a versenyképességet szolgálja 2006.11.09. 23:24

Az oktatás színvonalának emelését elengedhetetlennek tartjuk, a fejlesztési részhozzájárulás pedig a magyar felsőoktatás versenyképességét szolgálja. Azt szeretnénk elérni, hogy a képzések minőségét tekintve Európában is az elsők között legyünk" - fogalmazott John Emese, az SZDSZ ifjúsági szervezetének elnöke. Álláspontjuk annyiban tér el a Fiatal Baloldaltól, hogy elmondása szerint a szabad demokraták sosem rejtették véka alá: elkerülhetetlen, hogy a hallgatók is finanszírozzák tanulmányaikat.

Részletek »

 
>> Rogers iskola 2006.11.09. 23:23

Dolgoztam egy évig egy iskolában....
Azután ott kezdett el tanulni a lányom...
Azután elhívtak engem, segítsem a munkájukat a Kuratóriumban...
Boldogan és büszkén mondtam igent. A Rogersben a Rogerstől és a rogersesektől tanultan meg gyakorlatban, hogyan lehet gyermekközpontú iskolát csinálni.

Részletek »

 
>> Jövő iskolája 2006.11.09. 23:20

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) által 2005 decemberében létrehozott Jövő Házában megnyitotta kapuit a Jövő Iskolája. A szórakoztató módon oktató, az ismeretszerzés valamennyi eddig ismert formáját ötvöző Jövő Házában megnyílt Jövő Iskolája olyan új, játékos és interaktív oktatási formát teremt meg, amely a Jövő Háza aktuális kiállításainak tematikáján alapul. A Jövő Iskolája 2006 januárjától ingyenes oktatási programokkal várja az iskolai csoportokat. A játszva tanulást válogatott "Jövő Tanárok" és szakképzett animátorok segítik.

Részletek »